Den helige Thomas av Aquino och den helige Petrus martyr, av Caravaggio («Madonnan av rosenkransen», Kunsthistorisches Museum, Wien)
CORPUS THOMISTICUM
KORT INLEDNING


 

 

Projektet Corpus Thomisticum vill ställa de viktigaste hjälpmedlen för studiet av den helige Thomas till offentligt och gratis förfogande i internätet. Det omfattar fem delar:

Vi håller oss till det latinska språket; den som läser Thomas verk som de föreligger, förstår detta språk.

Corpus Thomisticum är tänkt som ett gemensamt projekt. Vi är tacksamma för alla bidrag. Om ni har publicerat en artikel som saknas i bibliografin ber vi om ett meddelande om detta. Hittar ni ett fel är vi likaså tacksamma för ett påpekande om detta. Om någon till äventyrs äger en bättre text till ett verk av Thomas eller har publicerat ett nytt (eller gammalt) hjälpmedel, så vill vi gärna ta med det. Det goda har den egenskapen att det sprider sig.
© 2013 Fundación Tomás de Aquino
Övers.: Anders Pilz
Alla reserverade rätter