Święty Tomasz z Akwinu i Święty Piotr Męczennik, dzieło Michel Angelo Medici Caravaggio (Madonna del Rosario, Kunsthistorisches Museum, Wien)
CORPUS THOMISTICUM
KRÓTKIE WPROWADZENIEProjekt Corpus Thomisticum pragnie udostępnić badaczom za pośrednictwem sieci internet, nieodpłatnie, bogaty zbiór narzędzi pomocnych w studiowaniu myśli Tomasza z Akwinu. Projekt złożony jest z pięciu części:

Jako że każdy badacz św. Tomasza zna dobrze oryginalny język jego dzieł, łacina jest głównym językiem Corpus Thomisticum.

Corpus Thomisticum pragnie być projektem dla wszystkich: każdy pragnący współpracować jest mile widziany. Z góry dziękujemy za nadsyłanie nowych referencji bibliograficznych, poprawek do tych już zebranych i szczególnie ulepszenia tekstów tomistycznych oraz narzędzi badawczych, tych klasycznych i nowoczesnych: bonum enim est diffusivum sui.
© 2013 Fundación Tomás de Aquino
Tłumaczenie: Damian Pukacki
Wszystkie prawa zastrzeżone