Thomas de Aquino iuxta Petrum Martyrem a Caravaggio depictus («Madonna del Rosario», Kunsthistorisches Museum, Wien)
CORPUS THOMISTICUM
KORTE INLEIDING


 

 

Het voorliggende project van het Corpus Thomisticum beoogt, onderzoekers van St. Thomas van Aquino instrumenten aan de hand te doen, die in Internet vrij toegankelijk zijn. Het project behelst vijf onderdelen:

De voertaal van dit project is het Latijn, omdat elke onderzoeker op dit gebied deze taal, zijnde die van de originelen, beheerst.

Dit Corpus Thomisticum is een gemeenschappelijk project. Elke medewerking is daarom welkom. Zend ons dus a.u.b bijv. uw eigen in onze bibliografie nog niet opgenomen artikelen, werken en referenties - en zo mogelijk ook de referenties van anderen. Wij zijn ook dankbaar voor correcties t.b.v. onze tekstuitgaven en literatuuropgaven. En kent U misschien nog betere tekstkritische uitgaven en ook nieuwe (en oude) werkinstrumenten? Stuur ons dan de gegevens: bonum enim est diffusivum sui.
© 2013 Fundación Tomás de Aquino
Tr. Johannes Schoutsen
Iura omnia asservantur